Tính toán

Để lấy lại được khoản đầu tư đồng, trong khoảng thời gian tháng, và vận hành ổn định đạt lợi nhuận đ trên mỗi sản phẩm bán ra, bạn cần phải chú ý các thông số quan trọng dưới đây.

Chi phí cố định /tháng
--
Số sản phẩm tối thiểu phải bán mỗi ngày để không lỗ(sp)
--
Số sản phẩm tối thiểu phải bán mỗi tháng để không lỗ(sp)
--
Khấu hao đầu tư từng tháng (đ/tháng)
--
Giá thành sản phẩm (đ)
--
Tỷ suất lợi nhuận gộp - GrossMargin (%)
--
Giá bán tối thiểu /sản phẩm (đ)
--
Giá bán tham khảo
--

Nhận ngay 15.000.000đ từ gói ưu đãi giảm tác động từ COVID-19, giúp giảm áp lực chi phí và tham gia sử dụng nền tảng Delivery chuyên nghiệp từ CabinFood.